Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Spaarndam


Huisartsenpraktijk Spaarndam

Ringweg 32
2064 KK Spaarndam
Telefoon: 023 53 70 80 3
Spoed: 023 53 70 80 3
Fax: 023 53 89 28 3
Receptenlijn: 023 53 70 80 3

Spoedpost 023 22 42 52 6

E-mail info@desluismcs.nl (niet voor medische zaken!)

KvK-nummer: 58842748

www.desluismcs.nl

E-mail: info@desluismcs.nl


Praktijkinformatie

Hier kunt u veel relevante informatie over de praktijk terug vinden.

huisarts letters

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Of bel ons 5370803 en kies 1: spoed

Bij wonden of spoed/ zeer dringende klachten kom direct naar de praktijk. De praktijk is open tussen 8 en 17 uur.
Als u belt dat u eraan komt, kunnen we rekening houden met uw komst. 

Buiten kantooruren belt u de Spoedpost: 023 – 224 25 26

kamer 2 behandelkamer

Openingstijden, bloedprikken, apotheek

De praktijk is open van 8 tot 17 uur (niet in weekend)

Bloed prikken door laboratorium in Spaarndam:
dinsdag van 8-9 uur
vrijdag   van 8-9 uur 

Neem plaats in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk en trek een volgnummer uit het apparaat

Medicijnen:

In Spaarndam kunt u 24 uur/ dag medicijnen ophalen uit het medicijn apparaat. 

Dit apparaat staat aan de buitenkant van de praktijk, direct links naast de ingang van Medisch Centrum Spaarndam

Medicijnen komen van apotheek het Catharinahuis in Haarlem, openingstijden 8-18 uur

Openingstijden apotheek in ziekenhuis Spaarne Gasthuis Zuid (Schalkwijk)

24 uur per dag, 7 dagen per week

Openingstijden apotheek in ziekenhuis Spaarne Gasthuis Noord (Delftplein)

Openingstijden van tot
Maandag 08:30 17:00
Dinsdag 08:30 17:00
Woensdag 08:30 17:00
Donderdag 08:30 17:00
Vrijdag 08:30 17:00
Weekend 10:00 17:00

 

Afspraak maken: online - telefonisch - inloop

Spreekuur/ afspraken maken kan op veel manieren

Voor elk wat wils!

Spreekuren op iedere werkdag bij huisarts, huisarts in opleiding, assistente, praktijkverpleegkundigen

1. Online afspraak maken? Klik op de banner online of ga naar www.MijnGezondheid.net.
Of maak gebruik van de app MedGemak, nog gemakkelijker.

2. Inloopspreekuur op maandag en woensdag vanaf 1-9-18 van 16-16.30 uur. Alleen voor kleine problemen, 5 minuten per consult. Kijk bij Nieuws voor meer informatie.

3. Telefonisch afspraak maken. Voor een afspraak op dezelfde dag, dan liefst voor 10 uur bellen. De assistente zal altijd vragen naar de reden van uw afspraak. Zij wil inschatten hoe dringend uw probleem is en hoeveel tijd ze daarvoor moet inplannen. De assistente zal (net als de huisarts) vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

In de middag wordt de telefoon niet meer opgenomen voor gangbare vragen, alleen als het om een spoedgeval gaat of een probleem dat zo dringend is dat het niet kan wachten tot de volgende werkdag. 

4. Wilt u nog wat vragen na een afspraak? U kunt een E-mail versturen via www.MijnGezondheid.net. Beveiligd en antwoord binnen 3 werkdagen.


Meer tijd

Heeft u meer klachten of vragen? Maak een dubbele afspraak van 20 minuten of vertel het bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch spreekuur en e-mail consult

Telefonisch terugbelspreekuur

Als u vragen heeft waarvoor geen afspraak op het spreekuur nodig is en de assistente kan uw vraag niet zelfstandig beantwoorden, dan wordt u teruggebeld door de huisarts of de assistente na overleg met de huisarts. U wordt dan meestal tussen 12 en 15 uur gebeld.

Uitslagen
Als u bent aangemeld voor MijnGezondheid.net dan krijgt u van ons een bericht over de uitslag van bloedonderzoek via MGN.

U kunt ons ook bellen voor de uitslag, ons advies is om tussen 11 en 12 uur te bellen, het is dan meestal wat rustiger aan de telefoon.

E-consulten
Dit gaat via de website van www.mijngezondheid.net. Dit soort consulten is meestal niet handig voor nieuwe en zeker niet voor acute klachten. U kunt wel aanvullende vragen stellen over klachten of ziektes waarvoor u al eerder geweest betn.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost= Spoedpost

telefoon vanaf 4 april 2016: 023 – 224 25 26


In de avond, nacht en in het weekend belt u voor dringende problemen de Spoedpost. Op de Spoedpost werken alle huisartsen van de regio Haarlem (IJmuiden tot en met Bennebroek) samen met de Eerste Hulp van het Spaarne Gasthuis.

Uw huisarts heeft ongeveer 40 diensten per jaar.

Openingstijden

Iedere dag na 17 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Spoedpost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres Spoedpost

Het adres van de Spoedpost is:

Lokatie Noord: Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem
Lokatie Zuid: Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
Website:www.spoedpost.com

 

 

Huisbezoek

Huisbezoek

Als het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Huisartsbalie en praktijkondersteuning

Bij de huisartsbalie werken de praktijk-assistentes. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel medische vragen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek. 

U kunt bij de assistente ook terecht voor:

huisarts letters

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- controle bij diabeten
 • longfunctietesten
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

De huisartsenpraktijk heeft ook 2 praktijkverpleegkundigen in dienst (POH).

De POH-S levert zorg aan chronische, lichamelijke klachten zoals diabetes, hart- en vaatziektes en COPD.

De POH-GGZ levert zorg aan mensen met psychische klachten.

Praktijkassistente Madeleine is ook SOH: Spreekuurondersteuner Huisarts. Zij ziet patienten met zogenaamde 'kleine kwalen" klachten. Zij is speciaal opgeleid en gediplomeerd om deze klachten volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Zo nodig zal zij de huisarts alsnog raadplegen.

Praktijkassistente Willy controleert patienten die medicijnen gebruiken voor AD(H)D. Ook zij heeft hiervoor extra training gehad.

 

 

 

 

Privacy en uw medisch dossier

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe wet geldig, de AVG.

Deze Algemene Verordening Gegevensbeheer gaat over de privacy van uw (medische) gegevens.

Lees hieronder de privacy verklaring van Huisartsenpraktijk Spaarndam

Privacyverklaring

Volgens de nieuwe wet heeft u recht op inzage van uw medische dossier. Met onderstaand formulier kunt u dat aanvragen:

aanvraagformulier medische gegevens

 

De praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheodszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patienten direct geindentificeerd kunnen worden. Patienten kunnen bij ons meer informatie opvragen en ook hun evt bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel.

www.nivel.nl/zorgregistraties

en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming